Finhay

Finhay đại diện cho một lối sống đơn giản, tích cực và lạc quan. Trân trọng những giá trị bền vững cho người dùng và giúp họ có một sức khoẻ tài chính ổn định.

Category: Fintech, Finance
Scope of work: Logo & Visual Identity System
Location: Vietnam
Published 2021

Finhay là ứng dụng thông minh hàng đầu Việt Nam cho đầu tư - tích luỹ vừa và nhỏ. Với các sản phẩm tài chính cá nhân đa dạng và đột phá trên nền tảng số, sự minh bạch về tài chính và nền tảng công nghệ mạnh, Finhay giúp người dùng tích luỹ và đầu tư linh hoạt từ nguồn vốn nhỏ lẻ để tạo dựng tài sản và bảo vệ tương lai.

Xuất phát điểm là một mô hình hoàn toàn mới tại Việt Nam, trải qua gần 4 năm không ngừng nỗ lực, tới nay Finhay đã nhận được sự tin tưởng sử dụng của hàng triệu người dùng. Tiếp nối thành công đó, Finhay tin rằng, với tinh thần quyết tâm của các thành viên Finhay cùng sự tin tưởng của người dùng, cùng nhau biến tài chính trở nên thật đơn giản và dễ dàng, bất cứ ai cũng có cơ hội để đầu tư tích luỹ với Finhay.

Finhay đại diện cho một lối sống đơn giản, tích cực và lạc quan. Trân trọng những giá trị bền vững cho người dùng và giúp họ có một sức khoẻ tài chính ổn định.

_____

Client: Finhay, Creative Studio: InSpace