B-Bright Corp

BBright với phương châm "Toả sáng từ nội lực", mang đến năng lượng tích cực mạnh mẽ, lan toả đến mọi khách hàng.

Category: F&B, Hospitality, Corporate Branding
Scope of work: Logo & Visual Identity System
Location: Vietnam
Published 2023

Là công ty trong lịch vực quản lý và vận hành F&B, BBright hiện đang là chủ sở hữu của nhiều thương hiệu F&B độc đáo, sáng tạo, mang đến nhiều trải nghiệm cho khách hàng cả về không gian, cảm xúc cũng như những món ăn ẩm thực độc đáo.

BBright hiện đang sở hữu các thương hiệu độc đáo như: Tre, 523 Restaurant, LaBar, Medium, Take Izakaya...

_____

Client: B-Bright Corp, Creative Studio: InSpace